PostNL

ADVIES EN DRAAGVLAK MVO

PostNL is niet alleen het grootste logistieke bedrijf van ons land, maar ook de grootste particuliere werkgever. Daar hoort veel maatschappelijke verantwoordelijkheid bij. Hoe zorg je dat je dat de impact op het milieu van je post en pakketten zo klein mogelijk is? Hoe ga je om met een steeds flexibelere arbeidsmarkt?

Hope & Glory helpt PostNL bij het aanscherpen en uitdragen van het MVO beleid. In verschillende stappen worden medewerkers geholpen in de ontwikkeling van hun plannen en de onderlinge samenhang. Zo ontstaat er steviger draagvlak voor de ambities van PostNL.

Op zoek naar duurzame verandering?

Bel Bram 06-24225853
Mail naar info@hopeandglory.nl