PWN

INTERNE CAMPAGNE MVO

PWN is een intrinsiek maatschappelijk bedrijf dat zorgt voor zuiver water en een mooie natuur. Juist dan is het van belang ook een MVO beleid te voeren. De manier waarop PWN werkt, met betrokken mensen en steeds minder impact op het milieu, bepaalt óók de waarde van de basisproducten. We zorgen er daarom voor dat onder medewerkers er meer zichtbaarheid en draagvlak komt voor het MVO beleid.

Een interne website en diverse video’s van PWN-ers die aan MVO werken maken het concreet. Medewerkers van verschillende afdelingen vertellen waar ze aan werken.

Ook op zoek naar meer intern draagvlak?

Bel Bram 06-24225853
Mail naar info@hopeandglory.nl