Nederland werkt aan de wind

CAMPAGNE VOOR DRAAGVLAK

In 2020 moet 16% van onze energie duurzaam zijn. Meer windenergie levert een grote bijdrage. Veel Nederlanders staan hier positief tegenover, maar toch stranden of vertragen projecten door tegenwerking van kleine groepen tegenstanders. Een multimediale campagne zorgt voor meer draagvlak.

De campagne maakt duidelijk dat er op een hoop plekken gewerkt wordt aan het realiseren van meer windenergie en wat hiervan de voordelen zijn. Naast landelijke zichtbaarheid wordt de campagne vooral lokaal uitgerold op de plekken waar concrete plannen bestaan.

Hope & Glory is onderdeel van een consortium dat financiering voor de campagne bij stakeholders zoekt. Meer informatie nodig?

Bel Bram 06-24225853
Mail naar info@hopeandglory.nl